• Huitsing, G., Oldenburg, B., & Veenstra, R. (2018). Inleiding bij het themanummer: Het taboe van pesten doorbrekenTijdschrift Voor Conflicthantering, 18, 5–8. 
 • Huitsing, G., Oldenburg, B., & Veenstra, R. (2018). Slotbeschouwing bij het themanummer: Wetenschappelijke doorbraken en een toekomstperspectief. Tijdschrift Voor Conflicthantering, 18, 48–51. 
 • Laninga-Wijnen, L., Harakeh, Z., Steglich, C. , Dijkstra, J.K., Veenstra, R., & Vollebergh, W. (2017). Populaire jongeren zetten een norm voor vriendschappen en agressie in de klas. Kind en Adolescent, 38, 212-232. 
 • Veenstra, R., Dijkstra, J.K., & Huitsing, G. (2016). Sociale ontwikkeling en groepsprocessen in de klas. In: B. Eidhof, M. van Houtte, & M. Vermeulen (red.), Sociologen over onderwijs: Inzichten, praktijken en kritieken (pp. 309-325). Antwerpen/Apeldoorn: Garant. 
 • Veenstra, R. (2015). Signaleren en tegengaan van pesten: het KiVa antipestprogramma. Eindrapportage voor Onderwijs Bewijs. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 
 • Veenstra, R. (2015). Zomercollege: Waarom sociologie? NRC Next, 8 juli. 
 • Huitsing, G., Gremmen, M., Oldenburg, B., Van der Ploeg, R., Rambaran, A., & Veenstra, R. (2015). Anti-pestprogramma’s voor het voortgezet onderwijs: achtergronden, uitdagingen en een mogelijk effectieve interventie. Remediaal, 15 (3), 8-14. 
 • Van Niejenhuis, C., Huitsing, G., & Veenstra, R. (2015). Betrek ouders bij het tegengaan van pesten: Handvatten voor een goede samenwerkingHJK, De wereld van het jonge kind, 42 (10), 16-19. 
 • Huitsing, G., Meulen, M. van der, & Veenstra, R. (2015). Pesten als groepsproces. In: M. Vermande, M. van der Meulen, & A. Reijntjes (red.), Pesten op school: Achtergronden en interventies, 2e druk (pp. 83-98). Amsterdam: Boom|Lemma.
 • Huitsing, G., & Veenstra, R. (2015). Het KiVa-antipestprogramma: De cruciale rol van de groep. In: M. Vermande, M. van der Meulen, & A. Reijntjes (red.), Pesten op school: Achtergronden en interventies, 2e druk (pp. 149-155). Amsterdam: Boom|Lemma.
 • Veenstra, R. (2014). Betere zorg voor kinderen en gezinnen: Versterk allereerst het netwerk op school. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. 
 • Veenstra, R. (2014). Groepsprocessen bij jongeren: Over pesten en ander probleemgedrag. Kind en Adolescent, 35, 86-99 (verkorte weergave van oratie gehouden op 15 oktober 2013). (Appendix)
 • Veenstra, R. (2013). Moet je nagaan hoe dat zal zijn als zo’n lief meisje als ik er opeens niet meer is: Pesten in Zwarte zwaan van Gideon Samson. Literatuur zonder Leeftijd, 92, 145-149. 
 • Munniksma, F., Huitsing, G., Oldenburg, B., Van der Ploeg, R., & Veenstra, R. (2014). Samenwerken tegen pesten. In R. Oostdam & P. de Vries (red.), Samen werken aan leren en opvoeden: Basisboek over ouders en school (pp. 211-224). Bussum: Coutinho. 
 • Veenstra, R., Huitsing, G., Koens, R., Munniksma, F., Oldenburg, B., Van der Ploeg, R., Sentse, M., & Velthausz, F. (2013). Het KiVa antipestprogramma: Signaleren en tegengaan van pesten. Kind en Adolescent Praktijk, 12, 76-84. 
 • Huitsing, G. & Veenstra, R. (2013). Pesten: Groepsprocessen van schoolklassen in kaart gebracht. In: B. Volker, H. Flap, & G. Mollenhorst (red.), Sociale netwerken. Vragen, antwoorden en onderzoek (pp. 97-114). Groningen: Noordhoff. 
 • Sijtsema, J. J., Lindenberg, S., & Veenstra, R. (2012). Vriendschappen van aggressieve jongens. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 51, 479-490. 
 • Veenstra, R. & Huitsing, G. (2012). Signaleren van pesten en het belang ervan voor de algemeen kinderarts. Praktische Pediatrie, 130-133. 
 • Huitsing, G., Meulen, M. van der, & Veenstra, R. (2012). Pesten als groepsproces. In: F. Goossens, M. Vermande & M. van der Meulen (red.), Pesten op school: Achtergronden en interventies (pp. 81-97). Amsterdam: Boom Lemma.
 • Huitsing, G., & Veenstra, R. (2012). Het KiVa-antipestprogramma: De cruciale rol van de groep. In: F. Goossens, M. Vermande & M. van der Meulen (red.), Pesten op school: Achtergronden en interventies (pp. 152-159). Amsterdam: Boom|Lemma.
 • Huitsing, G., Meulen, M. van der, & Veenstra, R. (2012). Pesten als groepsproces. Groepen, 7, 20-35. 
 • Lindenberg, S. & Veenstra, R. (2010). Jong en oud door dezelfde trend gegrepen. Sociologie Magazine, 18, 21-22. 
 • Veenstra, R., Huitsing, G., Voort, R. van der, & Winter, A.F. de (2009) ‘Pesten.’ In Kluwer Navigator Onderwijs: Module Leerlingenzorg PO. Alphen aan den Rijn: Kluwer. [PDF
 • Veenstra, R., Huitsing, G., Dijkstra, J.K., & Lindenberg, S. (2008). Wie pest wie? Een netwerkbenadering van pesten. Justitiële Verkenningen, 34(5), 78-92. 
 • Tinga, F., Veenstra, R., & Lindenberg, S. (2008). Spijbelen aan het einde van het basisonderwijs en het begin van het voortgezet onderwijs: De invloed van sociale bindingen en zelfcontrole. Pedagogische Studiën, 85, 59-75. (Review OnderwijsInnovatie)
 • Vollebergh, W., Ten Have, M., Dekovic, M., Oosterwegel, A., Pels, T., Veenstra, R., De Winter, A., Ormel, J. & Verhulst, F. (2006). ‘Geestelijke gezondheid bij migrantenkinderen in Nederland.’ In: T. Pels & W. Vollebergh (red.) Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling. Een overzicht van recent onderzoek in Nederland (pp. 20-32). Amsterdam: Aksant (Sociale cohesie in Nederland). 
 • Soepboer, G., Veenstra, R., & Verhulst, F.C. (2006). Ben ik te min? Aard, omvang en achtergronden van antisociaal gedrag aan het einde van de basisschool en het begin van het voortgezet onderwijs. Den Haag: WODC, Ministerie van Justitie. 
 • Veenstra, R. (2005). ‘Leerlingen – klassen – scholen. Prestaties en vorderingen van leerlingen in het voortgezet onderwijs.’ In: R. Bosman & S. Waslander (red.) Kamer der meergevorderden … Opstellen aangeboden aan Jules Peschar door zijn promovendi ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar sociologie (pp. 85-89). Groningen: Vakgroep Sociologie. 
 • Veenstra, R., Lindenberg, S., Oldehinkel, A.J., De Winter, A.F., Verhulst, F.C., & Ormel, J. (2005). Pesten: over daders, slachtoffers, dader/slachtoffers en niet-betrokken leerlingen. Kind en Adolescent, 26, 305-317. 
 • Veenstra, R., Dijkstra, A.B., & Peschar, J.L. (2004). Sociaal kapitaal van middelbare scholieren. Effecten van netwerkbindingen en intergenerationele relaties van leerlingen op scholen voor voortgezet onderwijs. Mens en Maatschappij, Boekaflevering ‘Burgers in de buurt: samenleven in school, wijk en vereniging’ (onder redactie van B. Volker), 79, 71-90. 
 • Veenstra, R., Bleker, L. & Knuver, A. (2004). Accuratesse en gebruik van schoolprestatie-indicatoren. Pedagogische Studiën, 81, 354-370. 
 • Dijkstra, A.B., Karsten, S., Veenstra, R., & Visscher, A.J. (2004). Publieke kwaliteitsbeoordeling van scholen in Nederland: Inleiding op het themanummer. Pedagogische Studiën, 81, 335-337. 
 • Jansma, F., Goor, H. van, & Veenstra, R. (2003). ‘Verschillen stadswijken in onderdekking en nonrespons? Een verkennend onderzoek naar selectieve uitval in een telefonische enquête.’ In A.E. Bronner et al. (red.) Ontwikkeling in het marktonderzoek. Jaarboek 2003 MarktOnderzoekAssociatie (pp. 209-220). Haarlem: De Vrieseborch. 
 • Oosterheert, I., Vermunt, J., & Veenstra, R. (2002). Manieren van leren onderwijzen en relaties met persoonsgebonden en contextuele variabelen. Pedagogische Studiën, 79, 251-268. 
 • Veenstra, R. (2001), ‘Verschillen in ‘algemene’ vaardigheden tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs.’ In J.L. Peschar (red.) Een bredere kijk op leren. De ontwikkeling van indicatoren voor het meten van Cross-Curriculaire Competenties in de OECD (eindrapport voor NWO projectnummer 575-50-003). Groningen: Vakgroep sociologie/ICS. 
 • Karsten, S., Dijkstra, A.B., Veenstra, R., Visscher, A., & Waslander, S. (2001). De kwaliteit van scholen in de openbaarheid. Over publieke verantwoordelijkheid in het onderwijs. In A.B. Dijkstra, S. Karsten, R. Veenstra, & A.J. Visscher (red.). Het oog der natie. Scholen op rapport. Standaarden voor de publicatie van schoolprestaties. (pp. 1-17). Assen: Van Gorcum.
 • Dronkers, J., & Veenstra, R. (2001). ‘Schoolprestatie-indicatoren in het voortgezet onderwijs: start, reacties en vervolg’. In A.B. Dijkstra, S. Karsten, R. Veenstra, & A.J. Visscher (red.). Het oog der natie. Scholen op rapport. Standaarden voor de publicatie van schoolprestaties. (pp. 21-35). Assen: Van Gorcum. 
 • Visscher, A., Dijkstra, A.B., Karsten, S., & Veenstra, R. (2001) ‘Standaarden en aanbevelingen voor de publicatie van schoolprestatie-indicatoren’. In A.B. Dijkstra, S. Karsten, R. Veenstra, & A.J. Visscher (red.). Het oog der natie. Scholen op rapport. Standaarden voor de publicatie van schoolprestaties. (pp. 239-250). Assen: Van Gorcum. 
 • Veenstra, R., Dijkstra, A.B., Karsten, S., & Visscher, A. (2001) ‘ Standaarden in de praktijk. Beoordeling van de publicaties van schoolprestaties door de Inspectie en in dagbladen ‘. In A.B. Dijkstra, S. Karsten, R. Veenstra, & A.J. Visscher (red.) Het oog der natie. Scholen op rapport. Standaarden voor de publicatie van schoolprestaties. (pp. 251-261). Assen: Van Gorcum. 
 • Dijkstra, A.B., Veenstra, R., & Peschar, J.L. (2000). ‘De invloed van de context’. In Creemers, B.P.M. (red.), De context van het onderwijs. Onderwijskundig Lexicon editie III. (pp. 100-116). Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink. 
 • Dijkstra, A.B., & Veenstra, R. (2000). Functionele gemeenschappen, godsdienstigheid en prestaties in het voortgezet onderwijs. Mens en Maatschappij, 75, 129-150. 
 • Peschar, J.L., & Veenstra, R. (2000). ‘Het Nederlandse schoolsysteem’. In: Vis, J., & Moldenhauer, G. (red.). Nederland en Duitsland. Elkaar kennen en begrijpen (pp. 82-102). Assen: Van Gorcum. 
 • Veenstra, D.R. (2000). Kwaliteitsverschillen tussen scholen. M&O. Tijdschrift voor Management en Organisatie, 54, 69-71. 
 • Veenstra, R. (2000). Portret. Facta, 8, 16-17. 
 • Veenstra, D.R. (1998). Het mentoraat als aangrijpingspunt? Over de vormgeving van de eerste-lijnleerlingbegeleiding in het voortgezet onderwijs. Pedagogische Studiën, 75, 277-283. 
 • Veenstra, R., & Kuyper, H. (1998). Effectieve leerlingen en gezinnen. De invloed van structurele en culturele leerling- en gezinskenmerken op prestaties in het voortgezet onderwijs. Mens en Maatschappij, 73, 353-373.
 • Veenstra, D.R., Dijkstra, A.B., Peschar, J.L., & Snijders, T.A.B. (1998). Discussie. Scholen op rapport. Een reactie op het Trouw-onderzoek naar schoolprestaties. Pedagogische Studiën, 75, 121-134.