Week 1: Trajecten van criminaliteit

Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. Psychological Review, 100, 674-701.

Sampson, R. J., & Laub, J. H. (2005). A life-course view of the development of crime. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 602, 12-45.

Laan, A. van der, Rokven, J., Weijters, G., & Beerthuizen, M. (2018). De daling in jeugdcriminaliteit: minder risico, meer bescherming? Tijdschrift voor Criminologie, 60, 35-55.

Eysink Smeets, M., & Vollaard, B. (2015). Trends in perceptie van criminaliteit. Tijdschrift voor Criminologie, 57, 229-240.

Twenge, J. M., & Park, H. (2019). The decline in adult activities among U.S. adolescents, 1976-2016. Child Development, 90, 638-654.

Intensieve gedragstraining voor kleuters, 13 oktober 2007

Steven Pinker: The Surprising Decline in Violence, 11 september 2007

Week 2: Het belang van zelfregulatie: Goal-framingtheorie

Moffitt, T. E., Poulton, R., & Caspi, A. (2013). Lifelong impact of early self-control: Childhood self-discipline predicts adults quality of life. American Scientist, 101, 352–359.

Keizer, K., Lindenberg, S., & Steg, L. (2008). The spreading of disorder. Science, 322, 1681-1685.

Lindenberg, S. (2013). Social rationality, self-regulation and well-being: The regulatory significance of needs, goals, and the self. In: R. Wittek, T. A. B. Snijders, and V. Nee (Eds.) Handbook of Rational Choice Social Research (pp. 72-112). Stanford: Stanford University Press.

Week 3-4: Sociale ontwikkeling van jongeren

Laninga-Wijnen, L., & Veenstra, R. (2023). Peer similarity in adolescent social networks: Types of selection and influence, and factors contributing to openness to peer influence. In B. Halpern-Felsher (ed.) Encyclopedia of Child and Adolescent Health, volume 3: Social and Environmental Influences (pp. 196-206)Elsevier. (rondgestuurd per mail).

Veenstra, R., & Lodder, G. M. A. (2022). On the microfoundations of the link between classroom social norms and behavioral development. International Journal of Behavioral Development, 46, 453-460.

Steinberg, L., & Scott, E. S. (2003). Less guilty by reason of adolescence: Developmental Immaturity, Diminished Responsibility, and the Juvenile Death Penalty. American Psychologist, 58, 1009-1018.

Hawley, P. H. (2003). Prosocial and coercive configurations of resource control in early adolescence: A case for the well-adapted Machiavellian. Merrill-Palmer Quarterly, 49, 279–309.

Week 5: Evidence based interventies en systematische reviews

Heckman, J. J. (2006). Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children. Science, 312, 1900-1902.

Ten Boom, A., Ferwerda, H., & Van Leiden, I. (2007). Een pioniersonderzoek in justitieland: De evaluatie van Halt in een experimentele setting. Tijdschrift voor Criminologie, 49, 33-44.

Venema, S. D., Haan, M., Blaauw, E.& Veenstra, R. (2022). Paternal imprisonment and father-child relationships: A systematic review. Criminal Justice and Behavior, 49, 492-512.

Week 6: Evil online

Rathenau Instituut (2021). Online ontspoord – Een verkenning van schadelijk en immoreel gedrag op het internet in Nederland. Den Haag (Hieruit de hoofdstukken 3, 4 en 6: pp 27-72; 76-91; 126-145).

Week 7: Witte-boordencriminaliteit en georganiseerde misdaad

Tops, P. W. & van der Torre, E. J. (2015). Wijkenaanpak en ondermijnende criminaliteit. Boom.

Vermeulen, I., Soudijn, M. & van der Leest, W. (2021) Open heimelijke netwerken in de Nederlandstalige georganiseerde synthetische-drugscriminaliteit. Tijdschrift voor Criminologie, 63, 187–211.

Documentaire over Enron.