Om te kopen:

Mark van Ostaijen (2018). Wij zijn ons: een kleine sociologie van grote denkers. Boom. ISBN: 9789024433063.

Overige literatuur:

1. Inleiding

Elchardus, M. (2021). Reset, bij wijze van besluit en aanmoediging. In: Reset, over identiteit, gemeenschap en democratie (pp. 527-549). Ertsberg. (rondgestuurd per mail)

2. Banden en wederkerigheid

Komter, A. (2001). Patronen van geven en ontvangen. In: Solidariteit en de gift. Sociale banden en sociale uitsluiting (pp. 43-62). Amsterdam University Press. (rondgestuurd per mail)

Komter, A.E., Burgers, J. & Engbersen, G. (2000). ‘Solidariteit en cohesie in theorie en onderzoek. In: Het cement van de samenleving. Een verkennende studie naar solidariteit en cohesie, 2e druk (pp. 26-42). Amsterdam University Press (1e druk: pp.17-30). (rondgestuurd per mail)

Vriens, E. & De Moor, T. (2020). Mutuals on the move: Exclusion processes in the welfare state and the rediscovery of mutualism. Social Inclusion, 8, 225–237.

Tegenlicht: Broodfondsen (45 min.)

3. De wetenschap van het WIJ

Wij zijn … overtuigd; … schandalig; het einde; … speels; … online.

4. Verbindingen en sociaal kapitaal

Lin, N. (1999). Building on network theory of social capital. Connections, 22, 28-43.

Putnam, R.D. (2000). Thinking about social change in America. In: Bowling alone. The collapse and revival of American society (pp. 15-26). Simon & Schuster. (rondgestuurd per mail)

Putnam, R.D. (2000). Reciprocity, honesty, and trust. In: Bowling alone. The collapse and revival of American society (pp. 134-147). Simon & Schuster. (rondgestuurd per mail)

5. Keerzijde van de Primaire Sociale Orde

Tops, P. & Tromp, J. (2017). Is het echt zo erg?. In: De achterkant van Nederland. Hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken (pp. 7-19). Balans. (rondgestuurd per mail)

Offer, S. (2012). The burden of reciprocity: Processes of exclusion and withdrawal from personal networks among low-income families. Current Sociology, 60, 788-805.

PowNed: Crème de la Crooswijk (49 min.)

6. Interdependenties in het publieke domein

Lofland, L.H. (1989). Social life in the public realm: A review. Journal of Contemporary Ethnography, 17, 453-470.

Dijkstra, J.K. & Miedema, S. (2006). Geweld in het publieke domein: ongewoon of onvermijdelijk? Tijdschrift voor criminologie, 48, 3-18.

Levy, L. & Veenstra, R. (2023). Straatintimidatie. En dan? Een kwantitatief onderzoek naar de gevolgen van seksuele straatintimidatie van studenten in Groningen. Mens & Maatschappij, 98, 348-368, doi: 10.5117/MEM2023.4.003.LEVY. (te vinden op Brightspace)

Wij zijn … een publiek en … stedelijk.

7-8. Wisselwerking sociale ordes

Norris, P. (2022). Comparing trends in trust worldwide. In: In praise of skepticism: Trust but verify (pp. 97-135). Oxford University Press.

Case, A., & Deaton, A. (2020). Widening gaps at home. In: Deaths of despair and the future of capitalism (pp. 167-183). Princeton University Press.

Birkinshaw, J., Foss, N. J., & Lindenberg, S. (2014). Combining purpose with profits. MIT Sloan Management Review, 55, 49–56.

9. Wij zijn ons

Wij zijn … beschaafd; … gelovig; … des duivels; … geweldig; … sociaal.

Brainwash: Jan Willem Duyvendak – De onttovering van thuis (15 min.)