Om te kopen:

Mark van Ostaijen (2018). Wij zijn ons: een kleine sociologie van grote denkers. Boom. ISBN: 9789024433063 (€ 16,50).

Overige literatuur:

1. Inleiding

Glebbeek, A.C. & Vos, H. de (2000). Heeft de sociologie een toekomst? Over de hardnekkige onvolledigheid van de sociologische beroepsopvatting. Mens en Maatschappij, 75, pp. 290-293. (rondgestuurd per mail)

2. Wederkerigheid

Komter, A. (2001). Patronen van geven en ontvangen. In: Solidariteit en de gift. Sociale banden en sociale uitsluiting (pp. 43-62). Amsterdam University Press. (rondgestuurd per mail)

Komter, A.E., Burgers, J. & Engbersen, G. (2000). ‘Solidariteit en cohesie in theorie en onderzoek. In: Het cement van de samenleving. Een verkennende studie naar solidariteit en cohesie, 2e druk (pp. 26-42). Amsterdam University Press (1e druk: pp.17-30). (rondgestuurd per mail)

Uehara, E.S. (1995). Reciprocity reconsidered: Gouldner’s ‘moral norm of reciprocity’ and social support. Journal of Social and Personal Relationships, 12, 483-499.

Vriens, E. & De Moor, T. (2020). Mutuals on the move: Exclusion processes in the welfare state and the rediscovery of mutualism. Social Inclusion, 8, 225–237.

3. Sociaal kapitaal

Lin, N. (1999). Building on network theory of social capital. Connections, 22, 28-43.

Putnam, R.D. (2000). Thinking about social change in America. In: Bowling alone. The collapse and revival of American society (pp. 15-26). Simon & Schuster. (rondgestuurd per mail)

Putnam, R.D. (2000). Reciprocity, honesty, and trust. In: Bowling alone. The collapse and revival of American society (pp. 134-147). Simon & Schuster. (rondgestuurd per mail)

Brink, G. van den (2016). The Netherlands as a liquid society. In: Moral sentiments in modern society: A new answer to classical questions (pp. 105-133). Amsterdam University Press.

4. Keerzijde van de Primaire Sociale Orde

Brink, G. van den (2016). The hardening of the social climate. In: Moral sentiments in modern society: A new answer to classical questions (pp. 135-163). Amsterdam University Press.

Tops, P. & Tromp, J. (2017). Is het echt zo erg?. In: De achterkant van Nederland. Hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken (pp. 7-19). Balans. (rondgestuurd per mail)

5. Publiek domein

Lofland, L.H. (1989). Social life in the public realm: A review. Journal of Contemporary Ethnography, 17, 453-470.

Dijkstra, J.K. & Miedema, S. (2006). Geweld in het publieke domein: ongewoon of onvermijdelijk? Tijdschrift voor criminologie, 48, 3-18.

6. Wisselwerking sociale ordes

Fukuyama, F. (1995). Social capital and the global economy. Foreign Affairs, 74, 89-103.

Hirschman, A. (2013). Rival views of market society. In J. Adelman  (Ed.), The Essential Hirschman (pp. 198-226). Princeton University Press.

Case, A., & Deaton, A. (2020). Widening gaps at home. In: Deaths of despair and the future of capitalism (pp. 167-183). Princeton University Press.

7. Wij zijn ons