Om te kopen:

Mark van Ostaijen (2018). Wij zijn ons: een kleine sociologie van grote denkers. Boom. ISBN: 9789024433063 (€ 16,50).

Overige literatuur:

1. Inleiding

Glebbeek, A.C. & Vos, H. de (2000). Heeft de sociologie een toekomst? Over de hardnekkige onvolledigheid van de sociologische beroepsopvatting. Mens en Maatschappij, 75, pp. 290-293. (rondgestuurd per mail)

Wij zijn … overtuigd.

2. Wederkerigheid

Komter, A. (2001). Patronen van geven en ontvangen. In: Solidariteit en de gift. Sociale banden en sociale uitsluiting (pp. 43-62). Amsterdam University Press. (rondgestuurd per mail)

Komter, A.E., Burgers, J. & Engbersen, G. (2000). ‘Solidariteit en cohesie in theorie en onderzoek. In: Het cement van de samenleving. Een verkennende studie naar solidariteit en cohesie, 2e druk (pp. 26-42). Amsterdam University Press (1e druk: pp.17-30). (rondgestuurd per mail)

Vriens, E. & De Moor, T. (2020). Mutuals on the move: Exclusion processes in the welfare state and the rediscovery of mutualism. Social Inclusion, 8, 225–237.

Wij zijn … schandalig en … het einde.

3. Sociaal kapitaal

Lin, N. (1999). Building on network theory of social capital. Connections, 22, 28-43.

Putnam, R.D. (2000). Thinking about social change in America. In: Bowling alone. The collapse and revival of American society (pp. 15-26). Simon & Schuster. (rondgestuurd per mail)

Putnam, R.D. (2000). Reciprocity, honesty, and trust. In: Bowling alone. The collapse and revival of American society (pp. 134-147). Simon & Schuster. (rondgestuurd per mail)

Brink, G. van den (2016). The Netherlands as a liquid society. In: Moral sentiments in modern society: A new answer to classical questions (pp. 105-133). Amsterdam University Press.

Wij zijn … speels.

4. Keerzijde van de Primaire Sociale Orde

Brink, G. van den (2016). The hardening of the social climate. In: Moral sentiments in modern society: A new answer to classical questions (pp. 135-163). Amsterdam University Press.

Tops, P. & Tromp, J. (2017). Is het echt zo erg?. In: De achterkant van Nederland. Hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken (pp. 7-19). Balans. (rondgestuurd per mail)

5. Publiek domein

Lofland, L.H. (1989). Social life in the public realm: A review. Journal of Contemporary Ethnography, 17, 453-470.

Dijkstra, J.K. & Miedema, S. (2006). Geweld in het publieke domein: ongewoon of onvermijdelijk? Tijdschrift voor criminologie, 48, 3-18.

Wij zijn … een publiek en … stedelijk.

6. Wisselwerking sociale ordes

Fukuyama, F. (1995). Social capital and the global economy. Foreign Affairs, 74, 89-103.

Case, A., & Deaton, A. (2020). Widening gaps at home. In: Deaths of despair and the future of capitalism (pp. 167-183). Princeton University Press.

Birkinshaw, J., Foss, N. J., & Lindenberg, S. (2014). Combining purpose with profits. MIT Sloan Management Review, 55, 49–56.

7. Wij zijn ons

Wij zijn … online; … beschaafd; … gelovig; … des duivels; … geweldig; … sociaal.